img

Specjalizujemy się w budowie modeli ekonometrycznych skoncentrowanych na wydzieleniu i ocenie efektów poszczególnych typów reklamy, kalkulacji i porównywaniu zwrotów z inwestycji wygenerowanych przez różne media i kampanie.

Projekty ekonometryczne

Od 2009 roku dział badań OMD realizuje projekty ekonometryczne, wspierające optymalizację działań reklamowych i marketingowych naszych Klientów. Modelowanie ekonometryczne to proces zaawansowanej analizy statystycznej danych, w którym na podstawie historii zmian poziomu takich czynników jak sprzedaż, ceny, dystrybucja, szerokość oferty, aktywność reklamowa danej marki oraz marek konkurencyjnych, powstaje równanie matematyczne, opisujące pozycję marki w zależności od elementów marketing-mix.

Współpraca z wybranymi Klientami pozwala obserwować mierzalną poprawę w zakresie zwrotu z inwestycji reklamowej.

OMD specjalizuje się w budowie modeli skoncentrowanych na wydzieleniu i ocenie efektów poszczególnych typów reklamy, kalkulacji i porównywaniu zwrotów z inwestycji wygenerowanych przez różne media i kampanie. Posiada doświadczenie w modelowaniu dla Klientów reprezentujących cały przekrój branż – od FMCG, poprzez OTC, sieci sprzedaży, media, aż do rynku usług finansowych. Długoterminowa współpraca z wybranymi Klientami pozwala obserwować mierzalną poprawę w zakresie zwrotu z inwestycji reklamowej, od momentu włączenia do pracy teamu mediowego planowania na bazie modelu.

img

Nasze motto to Clients First

Zaufali nam