Unikalne rozwiązania wspierają pracę media planerów. Są podstawą optymalizacji rozważanych scenariuszy mediowych. Usprawniają proces planowania i zakupu mediów oraz monitoring realizacji kampanii.

img1

All Screen Planner

To unikatowa platforma do kompleksowego planowania kampanii TV + YouTube. Narzędzie definiuje optymalne parametry kampanii w grupie celowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu maksymalizujemy efektywność wykorzystania budżetu mediowego w kontekście coraz większego znaczenia konsumpcji treści video w Internecie.
- Holistyczne podejście do planowania kampanii TV oraz treści video w YouTube;
- Rewolucyjne i unikalne narzędzie OMD do optymalizacji zasięgu kampanii w obu mediach stworzone we współpracy z Google;
- Oszczędności sięgające 30% w koszcie budowania zasięgu efektywnego;
- Optymalizacja dla dowolnych grup celowych;
- Narzędzie pomaga wyznaczyć optymalne parametry kampanii (capping, udziały stacji vs YouTube, intensywność).

img2

AdEffect

To autorskie narzędzie wspierające efektywne planowanie mediów w OMD, oparte o unikalny projekt ekonometryczny. Zgeneralizowany model leżący u podstaw AdEffect powstał na bazie danych z wieloletniego monitoringu wpływu aktywności reklamowej na wskaźniki świadomościowe marek i reklam na polskim rynku. Narzędzie pozwala prognozować efekty świadomościowe kampanii w zależności od wybranych rozwiązań reklamowych oraz porównywać alternatywne scenariusze kampanii.

img3

Business Scenario Manager

To autorskie narzędzie OMD umożliwiające swobodne analizowanie wyników modelu ekonometrycznego, zbudowanego dla danej marki. Pozwala w łatwy sposób wykorzystać pełną wiedzę, za którą stoi skomplikowane równanie matematyczne. Podstawowe funkcjonalności narzędzia to:

- Dekompozycja sprzedaży, czyli analiza sprzedaży (historycznej i prognozowanej) w podziale na jej istotne drivery;
- Analizy elastyczności, obrazujące jak zmienia się sprzedaż w zależności od zmian intensywności każdego drivera;
- Prognozy sprzedaży oraz porównywanie efektywności przyszłych scenariuszy mediowych i marketingowych.

img4

TV Warrior

To autorskie narzędzie OMD służące do optymalizacji i planowania kampanii TV. Wspiera planowanie i zakup w poszczególnych etapach realizacji kampanii: – Moduł predykcji oglądalności – umożliwia centralne i zautomatyzowane przewidywanie oglądalności przyszłych bloków reklamowych dla 9 stacji TV, ok. 15 tys. bloków, ok. 120 różnych grup celowych. – Moduł optymalizacji – wybiera optymalne breaki ze wszystkich stacji jednocześnie zamiast predefiniować udziały poszczególnych stacji. Udziały stacji są konsekwencją optymalizacji nie odwrotnie. – Moduł zakupu – proces zarządzania kampanią: generowania, wysyłki, wprowadzania i aktualizacji zleceń jest zautomatyzowany. Pozwala to planerom OMD na realizowanie zamówień przed konkurencją, szczególnie ważną przy zakupie z cennika. – Moduł raportowania/kontroli – Integruje dane pochodzące z różnych źródeł (prebuy, badania mediów, dane finansowe, predykcje oglądalności) i automatycznie generuje raporty. Umożliwia to błyskawiczną reakcję na nieprzewidziane okoliczności i korekty planów oraz pełną kontrolę kampanii.

img5

Outdoor Media Integrator

To aplikacja będąca innowacyjnym i unikatowym narzędziem do selekcji nośników i optymalizacji kampanii outdoorowych. Outdoor Media Integrator to jedyne na rynku narzędzie służące do:

- Optymalnego rozplanowania kampanii w obrębie danej aglomeracji, z możliwością efektywnej topograficznej selekcji ofert różnych typów nośników;
- Weryfikacji lokalizacji konfliktowych, np. nośników zlokalizowanych zbyt blisko siebie i oddziaływujących na te same strumienie ruchu;
- Odpowiedniego zaplanowania kampanii kierunkowych (z nośnikami naprowadzającymi na wybrany obiekt)
doboru nośników do kampanii na podstawie ich bliskości względem strategicznych punktów w topografii miast tzw. POI, pozwalające na dobór nośników w miejscach największego prawdopodobnego zagęszczenia grupy docelowej.

Nasze motto to Clients First

Zaufali nam