© Copyright 2024 Digital Resolution

Historie, które Cię zainspirują

Sprawdź, jak prowadzone przez nas kampanie przełożyły się na konkretne wyniki!

Case study e-commerce

Generowanie ruchu na stronę oraz obniżenie kosztów transakcji

Zastosowanie formatów natywnych do realizacji kampanii z branży e-commerce. Dzięki ich wykorzystaniu dotarliśmy do nowych użytkowników, zwiększyliśmy traffic na stronę i obniżyliśmy koszty wygenerowanych konwersji sprzedażowych w porównaniu do standardowych formatów display. Kampania wypadła również bardzo korzystnie w konwersjach asystujących.

-50%

Niższy CPS vs standard display

6 p.p.

Wzrost konwersji asystujących

Case study e-commerce

Budowanie świadomości nowej marki przy jednoczesnej optymalizacji performance

Wykorzystanie najlepiej konwertujących kanałów, które pozwalają od samego początku generować wysokie ilości sprzedaży, przy założonym koszcie. Wsparcie działań performance działaniami wizerunkowymi, które również wspierają pozyskiwanie konwersji.

-30%

Obniżenie kosztu pozyskania sprzedaży.

2 p.p

Wzrost współczynnika konwersji.

Case study performance

Wzrost ilości leadów przy jednoczesnym obniżaniu kosztu ich pozyskania

Wzrost leadów osiągnięty został dzięki zastosowaniu szczegółowej optymalizacji granuralnej struktury Google Ads oraz szerokiego portfolio fraz kluczowych. Stałe testy strategii biddingowych manualnych oraz smart. Odważne modyfikatory na porze dnia i tygodnia, urządzeniach i odbiorcach.

+228%

Wzrost liczby leadów, przy jednoczesnym obniżeniu ich kosztu.

+36%

Wzrost conversion rate.

Case study performance

Wzrost ilości leadów przy jednoczesnym obniżaniu kosztu ich pozyskania

Wzrost leadów osiągnięty został dzięki zastosowaniu szczegółowej optymalizacji granuralnej struktury Google Ads oraz szerokiego portfolio fraz kluczowych. Stałe testy strategii biddingowych manualnych oraz smart. Odważne modyfikatory na porze dnia i tygodnia, urządzeniach i odbiorcach.

+228%

Wzrost liczby leadów, przy jednoczesnym obniżeniu ich kosztu.

+36%

Wzrost conversion rate.

Case study preformance

Jak online pozyskaliśmy jakościowe leady B2B na usługi księgowe?

Poprzez precyzyjnie targetowane media dotarliśmy do użytkownika w specyficznym momencie na jego ścieżce zakupowej - kiedy poszukuje informacji o produkcie i rozważa jego wybór. Edukacja użytkowników wpłynęła na rozpoznawalność marki.

+27%

Znacząco zwiększyliśmy ilość leadów poprawiając ich jakość.

-44%

Mniejszy koszt sprzedaży dzięki lepszej jakości leadów.

Case study e-commerce

Generowanie ruchu na stronę oraz obniżenie kosztów transakcji

Zastosowanie formatów natywnych do realizacji kampanii z branży e-commerce. Dzięki ich wykorzystaniu dotarliśmy do nowych użytkowników, zwiększyliśmy traffic na stronę i obniżyliśmy koszty wygenerowanych konwersji sprzedażowych w porównaniu do standardowych formatów display. Kampania wypadła również bardzo korzystnie w konwersjach asystujących.

-50%

Niższy CPS vs standard display

6 p.p.

Wzrost konwersji asystujących

Case study e-commerce

Budowanie świadomości nowej marki przy jednoczesnej optymalizacji performance

Wykorzystanie najlepiej konwertujących kanałów, które pozwalają od samego początku generować wysokie ilości sprzedaży, przy założonym koszcie. Wsparcie działań performance działaniami wizerunkowymi, które również wspierają pozyskiwanie konwersji.

-30%

Obniżenie kosztu pozyskania sprzedaży.

2 p.p

Wzrost współczynnika konwersji.

Case study e-commerce

Wzrost sprzedaży produktów przy jednoczesnym obniżeniu CPS

Na podstawie danych z analizy poprzednich okresów stworzyliśmy segmenty konsumentów w oparciu o ich zachowania i motywacje. Dostosowaliśmy komunikację i dobór mediów, docierając do poszczególnych grup docelowych z dopasowaną kreacją w odpowiednim okresie.

+220%

Wzrost sprzedaży dzięki odpowiedniej strategii.

+91%

Wyższy wzrost ROI.

Case study awareness

Kontrola jakości ruchu oraz test jakości wybranych wydawców

Dzięki analizie danych real time i użyciu funkcjonalności OmniConsole, wykryliśmy nieprawidłowe działania mediowe. Monitorowanie mediów pomogło nam wychwycić ruch z domen niskiej jakości, co pozwoliło na efektywne zarządzanie budżetem.

25%

Zaoszczędzonego budżetu dzięki usunięciu nieprawidłowych akcji

100%

Bezpieczeństwa emisji dzięki wykryciu i zatrzymaniu działań fraudowych.

Jesteś gotowy?

Nasz ekspert pomoże Ci określić cele i wytyczyć strategię w digitalu, dzięki której rozwiniesz Twój biznes!

Porozmawiajmy!