© Copyright 2024 Digital Resolution
Wróć do wszystkich usług

Strategia Digital

Zrealizujemy Twoje cele biznesowe. Tworząc kompleksową Strategię Digital działamy na styku marketingu online i offline, analizujemy zachowania i potrzeby konsumenta oraz badamy jego ścieżkę zakupową.

Holistycznie podchodzimy do planowania działań komunikacyjno – mediowych, po to, by uzyskać synergię między różnymi touchpointami. Wybieramy te kanały mediowe, które zapewniają największą efektywność i bezpieczeństwo realizacji celów biznesowych marki.

Jakie elementy Strategii Digital pomagają nam w osiągnięciu celu?

  • Budowa strategii digitalowej na każdym etapie transformacji cyfrowej firmy
  • Analiza działań online i offline, a także środowiska biznesowego klienta
  • Badanie oraz projektowanie ścieżki konsumenta
  • Kreowanie spójnej komunikacji międzykanałowej w oparciu o insight konsumencki
  • Wyznaczanie jednolitych KPI’s dopasowanych do celów biznesowych firmy